Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?
description

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?

Một trong những điểm khác biệt giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in là không cần đóng dấu. Doanh nghiệp chỉ cần gửi hóa đơn bản mềm cho đối tác thông qua internet và không lo bị làm giả như hóa đơn đặt in. Tại sao hóa đơn điện tử không cần