Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong hóa đơn điện tử như thế nào?  

Áp dụng chữ ký số trên hóa đơn điện tử như thế nào?

Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua hàng và cụ thể với mỗi trường hợp thì người mua không nhất thiết phải ký điện tử như sau:

  • Bên mua không phải là một đơn vị kế toán
  • Bên mua là một đơn vị kế toán, nhưng có đầy đủ những hồ sơ, chứng từ chứng minh được việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa bên bán với bên mua như:
  • Hợp đồng kinh tế
  • Phiếu xuất kho
  • Biên bản giao nhận hàng hóa
  • Biên nhận thanh toán
  • Phiếu thu

Doanh nghiệp áp dụng chữ ký số cần lưu ý thông tin trên.

Doanh nghiệp áp dụng chữ ký số cần lưu ý thông tin trên.

Trong mọi trường hợp, việc lập hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có chữ ký số của người mua và không nhất định phải có dấu của người bán, trừ trường hợp chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hóa đơn giấy bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của người bán.

Với trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì hóa đơn giấy cần đảm bảo có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy và có chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi.

Một số câu hỏi liên quan đến chữ ký số thường gặp

Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp nhất định phải sử dụng chữ ký số và khi đó thì những câu hỏi liên quan đến ký số được các doanh nghiệp băn khoăn và đưa ra.

Có thể sử dụng nhiều chữ ký số được không?

Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều chữ ký số để lập và xác nhận hóa đơn, tuy nhiên cần đảm bảo tính hợp lệ của chữ ký số cũng như cập nhật toàn bộ chữ ký số hợp lệ lên hệ thống của Tổng cục Thuế www.laphoadon.gdt.gov.vn

Doanh nghiệp  có thể sử dụng nhiều chữ ký số để lập và xác nhận hóa đơn.

Doanh nghiệp  có thể sử dụng nhiều chữ ký số để lập và xác nhận hóa đơn.

Nếu chữ ký số của doanh nghiệp bị hết hạn, làm thế nào để tiếp tục xác thực hóa đơn tiếp?

Trong trường hợp mà chữ ký số của doanh nghiệp bị hết hạn thì doanh nghiệp cần nhanh chóng gia hạn chữ ký số. Khi doanh nghiệp gia hạn thành công thì thông tin của chữ ký số đó sẽ được cập nhật trên hệ thống của Tổng cục Thuế và doanh nghiệp chỉ cần cập nhật chứng thư điện tử trên website www.laphoadon.gdt.gov.vn và xác thực hóa đơn như bình thường.

Bài viết trên đây Thái Sơn đã giải đáp chi tiết cho doanh nghiệp về cách sử dụng chữ ký số cũng như các trường hợp thực tế khi sử dụng chữ ký số.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *