Khách hàng nhận hóa đơn điện tử như thế nào để hợp lê?

Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử khách hàng sẽ nhận hóa đơn điện tử như thế nào chính là băn khoăn mà nhiều người đặt ra. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp người dùng chi tiết nhất.

Doanh nghiệp 100% sử dụng hóa đơn điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng yêu cầu của Chính phủ từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, doanh nghiệp không còn nhiều thời gian để có thể chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử khi còn chưa đầy 20 tháng. Do đó, doanh nghiệp nên nhanh chóng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Khách hàng nhận hóa đơn điện tử như nào?

Công ty CP Khai thác đá Hưng Thịnh (Tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng điện của đơn vị Điện lực Kỳ Anh. Trước đây, công ty CP Hưng Thịnh (bên mua) tiến hành thanh toán tiền điện sau khi đơn vị Điện lực Kỳ Anh (bên bán) gửi thông báo và hóa đơn tiền điện bản giấy. Tuy nhiên khi bên bán chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì bên mua phải đợi vài ngày sau khi thanh toán tiền điện mới có thể tra cứu thông tin hóa đơn điện tử.

Công ty CP Khai thác đá Hưng Thịnh đã gửi văn bản số 9006/VPCP-ĐMDN cho cơ quan thuế để xin hướng dẫn về nội dung trên.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử hợp lệ ra sao ?

Giải đáp về trường hợp này, cơ quan chức năng cho biết

Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC: “Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình”

Như vậy, theo căn cứ pháp lý thì trong vòng 7 ngày từ ngày ghi chỉ số điện hay người cuối cùng của chu kỳ thanh toán điện thì Điện lực Kỳ Anh có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử và cung cấp cho bên mua là Công ty CP Khai thác đá Hưng Thịnh. Thời điểm thanh toán tiền điện theo thỏa thuận hợp đồng dân sự giữa người bán và người mua.

Doanh nghiệp tiến hành gửi hóa đơn điện tử cho bên mua theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp tiến hành gửi hóa đơn điện tử cho bên mua theo quy định của Chính phủ.

Về hình thức gửi hóa đơn điện tử

Với hình thức gửi trực tiếp hóa đơn thì bên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ  thực hiện lập hóa đơn điện tử bằng phần mềm hóa đơn điện tử sau đó thực hiện ký điện tử và chuyển trực tiếp đến hệ thống của bên mua theo hình thức truyền nhận đã thỏa thuận trước đó.

Còn trường hợp gửi qua tổ chức trung gian thì bên bán truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian để trực tiếp khởi tạo hóa đơn. Sau khi lập hóa đơn và ký điện tử, hóa đơn sẽ được gửi từ hệ thống của tổ chức trung gian tới bên mua.  

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *