Những thông tin doanh nghiệp cần đảm bảo để hóa đơn điện tử hợp lệ

Hóa đơn điện tử cần đảm bảo những thông tin nào để có thể hợp lệ? Thời hạn chuyển đổi không còn nhiều doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin chi tiết này trong bài viết dưới đây.

Thời hạn bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử hiện đang là chủ đề nóng hơn bao giờ hết khi mà thời hạn chuyển đổi sang không còn nhiều. Đặc biệt, khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/218.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn khi phân biệt mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp với mẫu hóa đơn điện tử không hợp lệ, hợp pháp.  

Hóa đơn điện tử như nào được coi là hợp pháp.

Hóa đơn điện tử như nào được coi là hợp pháp.

Các thông tin trên mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

Căn cứ theo Điều 6, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, mẫu hóa đơn điện tử được cho là hợp lệ khi thông tin trên mẫu hóa đơn đảm bảo đủ các nội dung sau đây:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng
 • Tổng số tiền thanh toán
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có)
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Lưu ý về những thông tin cần đảm bảo để hóa đơn điện tử hợp lệ

Đối với các hóa đơn giá trị gia tăng điện tử thì để mẫu hóa đơn đó có tính hợp pháp thì mẫu hóa đơn cần phải đảm bảo các thông tin cần thiết sau đây:

 • Thông tin hóa đơn

Trên hóa đơn cần đầy đủ các thông tin bao gồm:

 • Mẫu số
 • Ký hiệu hóa đơn
 • Số hóa đơn

Thông tin người bán, người mua trên hóa đơn cần đảm bảo:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế

Doanh nghiệp cần đảm bảo đủ thông tin trên mẫu hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp cần đảm bảo đủ thông tin trên mẫu hóa đơn điện tử.

Về danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp thì trên mẫu hóa đơn điện tử doanh nghiệp, người bán cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Số thứ tự, Tên hàng hoá dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
 • Cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền thanh toán.
 • Tiền hàng bằng chữ
 • Người  mua hàng, người bán hàng
 • Ký và đóng dấu của người bán hàng

Bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp đủ cho người dùng, doanh nghiệp những thông tin cần thiết để hóa đơn đó đảm bảo hóa đơn điện tử được hợp lệ, hợp pháp.  

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *