Quy định về hóa đơn điện tử trong Luật quản lý thuế sửa đổi

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) là một trong những dự án luật quan trọng, sẽ được Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Hóa đơn điện tử là một trong những nội dung đáng chú ý trong đó.

Vừa qua, Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi đã được đăng tải rộng rãi để tham khảo ý kiến của người dân cũng như các ban bộ ngành khác. Luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung và thay đổi nhiều quy định trước đây nhằm hoàn thiện bộ khung pháp lý, nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế cũng như năng lực của cơ quan thuế.

Trong đó, hóa đơn điện tử cũng là một nội dung hết sức đáng chú ý. Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định về hóa đơn điện tử tại Chương X với các nội dung chính là:

Chương X: Áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

– Điều 89. Hóa đơn điện tử

– Điều 90. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

– Điều 91. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

– Điều 92. Dịch vụ về hóa đơn điện tử

– Điều 93. Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

– Điều 94. Chứng từ điện tử

Quy định về hóa đơn điện tử là nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

Quy định về hóa đơn điện tử là nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

Dự thảo có quy định chi tiết về việc khởi tạo, lập, phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực/thông thường và cũng quy định cụ thể việc đăng ký, lưu trữ, sử dụng hóa đơn điện tử khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định của pháp luật thuế, pháp luật kế toán. Bên cạnh đó là một số nội dung đáng chú ý khác, chẳng hạn như Khoản 1 Điều 90 của Dự thảo: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật thuế, pháp luật kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Những bổ sung và thay đổi trong Dự thảo luật sửa đổi được kỳ vọng sẽ giúp người nộp thuế, đặc biệt là các kế toán doanh nghiệp chủ động trong việc tạo-lập-phát hành hóa đơn mà không phải phụ thuộc vào việc đặt in hóa đơn giấy như trước. Bên cạnh đó, Dự thảo luật cũng thu thập ý kiến góp ý để hoàn thiện và sớm ban hành chính thực Luật quản lý thuế sửa đổi nhằm hiện đại hóa công tác quản lý ngành thuế, hướng đến một chính phủ điện tử và bắt kịp xu hướng phát triển vô cùng bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện tại.

label, , ,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *